Pua Sāmoa

(composed by The Five Stars; second verse by Dr. Grant Muāgututiʻa)

Tau sou sei i le pua Sāmoa

Ma suʻi sau ʻula le mosoʻoi manogi

Fatu sau pese i pesega mālie

Fiafiaga nā, e ʻese le matagōfie

Adorn yourself with the pua Sāmoa

And wear a lei of fragrant mosoʻoi

Compose a sweet melody

Of happiness and beauty

Tali:

Agi mai fisaga, tatafa mai o ata

Le pua Sāmoa, e moʻomia e tagata

ʻEse lou lālelei, i le pua Sāmoa

Mānaia i le vaʻai, le lalolagi ʻātoa

Chorus:

A favorable breeze at dawn

The pua Sāmoa longed for by many

Your beauty is unmatched

The whole world amdires

Tausagi mai manu, i fuga o lāʻau

Le sau mālū, ʻua mou atu i mauga

Sau ia laʻu pele, ifo maia lou ao

E faʻapaleina ʻoe i le pua Sāmoa

Birds sweetly chirp above budding flowers

The morning dew retreats to the mountains

Come, my beloved, bow your head

That you may be crowned with the pua Sāmoa