Manu Fīlēmū

(composed by Faʻanānā Jerome Grey)

ʻO le manu fīlēmū e faʻapelepele 

Sā ʻou tausia pea lava i aso e tele 

ʻO le lupe sā motu tasi mai i le solo 

ʻUa ʻou lē toe faʻalogo i si ona olo

Cherished is the gentle bird

That I had cared for for so long

The dove that stood out from the others

I no longer hear her call.

Tali:

Laʻu lupe ʻoloʻo ʻua sola 

ʻAi lava ʻua feleleaʻi i le vao māoa 

Ma nai ona fulu mūmū faʻalanulauʻava 

ʻO fōliga nā o si aʻu lupe ʻua sola 

Chorus:

My dove has flown away

Perhaps she has flown into the lush forest

With her red and green tinted feathers

The beauty of my dove that has flown away

E ʻese lava ʻo si ona leo pē ʻā olo mai 

Pei lava ʻua ʻe faʻalogo i se isi o tagi 

Pē ʻā lele mai i le taimi o le tau afiafi 

ʻUa lē ʻemo loa oʻu mata ʻae tulimataʻi 

With a voice so unique

Her call is unlike any other

When she flies at dusk

I am mesmerized.