Laʻu Lupe ʻUa Lele

(Traditional)

Laʻu lupe ʻua lele

Lele i le vao māoa

Tālofa laʻu pele

ʻO laʻu pele ʻua lēiloa

 

My dove has flown

Flown into the lush forest

My poor beloved

My beloved has been lost

Taʻaga e o teine

ʻOloʻo gāsolo mai

Oʻu mata e tilotilo

ʻAe ʻe te lēʻo sau ai

 

A gathering of young ladies

Happily passes by

My eyes glance over

But you are nowhere to be found

Oi oi oi e

I lēnei mālaia

Le oti faʻafuaseʻi

I le lalolagi e

 

Oh oh oh

What a tragedy

The sudden passing away

From this world

Laʻu fuārosa e

Laʻu fua veloveta e

Laʻu fua ʻua uimoto

ʻAe leʻi matala e

My rose

My velvet flower

My flower bud has been plucked

Before it could blossom